“დედას სისტემატურად სცემდა… ეტყობა, მორიგი კონფლიქტის დროს გაბრაზებულზე დედამაც დანა ჩაარტყა” – ბორჯომში დატრიალებული ტრაგედიის დეტალები

0

ახა­ლი წლის ღა­მეს ბორ­ჯომ­ში, ვაშ­ლო­ვა­ნას და­სახ­ლე­ბა­ში მკვლე­ლო­ბა მოხ­და. იმ ღა­მით ნას­ვამ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მყოფ შვილ­სა და დე­დას შო­რის მომ­ხდა­რი კონ­ფლიქ­ტი ტრა­გე­დი­ით დას­რულ­და. 62 წლის ქალ­მა სა­კუ­თარ ვაჟს დანა გულ­მკერ­დის არე­ში ჩა­არ­ტყა. შვი­ლის დაჭ­რის შემ­დეგ გამ­თე­ნი­ი­სას, 5 სა­ათ­ზე, თა­ვად და­რე­კა 112-ში და სას­წრა­ფოს დახ­მა­რე­ბა ითხო­ვა, მაგ­რამ ექი­მებ­მა დაჭ­რილს ცო­ცხალს ვე­ღარ მო­უს­წრეს. 41 წლის მა­მა­კა­ცი სას­წრა­ფოს ბრი­გა­დას გარ­დაც­ვლი­ლი დახ­ვდა.
თა­ვად დედა პო­ლი­ცი­ას ჩა­ბარ­და. ის სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­მა სახ­ლი­დან პო­ლი­ცი­ის შე­ნო­ბა­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს.

loading...

ტრა­გე­დი­ის დროს სახ­ლში მოკ­ლუ­ლის მა­მაც იმ­ყო­ფე­ბო­და, თუმ­ცა იმ დროს მას ეძი­ნა და ფაქ­ტის თვითმხილ­ვე­ლი არ არის. მომ­ხდა­რის შე­სა­ხებ ოჯა­ხის წევ­რებს სა­უ­ბა­რი არ სურთ. გარ­დაც­ვლი­ლის მამა მხო­ლოდ იმას ამ­ბობს, რომ შემ­თხვე­ვის დროს სხვა ოთახ­ში იყო.

“შვი­ლი რომ გა­მო­ვი­და, ცოტა სის­ხლი სდი­ო­და, ვკი­თხე რა მოხ­და-მეთ­ქი, მან მი­პა­სუ­ხა, არა­ფე­რიო. ამ დროს ცუ­დად გახ­და. მე სხვა არა­ფე­რი ვიცი” – გა­ნა­ცხა­და მან.

ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, შვი­ლი დე­და­ზე სის­ტე­მა­ტუ­რად ძა­ლა­დობ­და და სა­ვა­რა­უ­დოდ, ტრა­გე­დი­ის მი­ზე­ზიც სწო­რედ ეს გახ­და.

“უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბი არი­ან, წლე­ბია ბორ­ჯომ­ში ცხოვ­რო­ბენ. იგო­რის დედა წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ბერ­ძნეთ­ში ცხოვ­რობ­და და იქ მუ­შა­ობ­და. ერთი წე­ლია, რაც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­ვი­და. ზო­გა­დად ოჯა­ხის წევ­რებს და­ლე­ვა უყ­ვართ. იგო­რი ბოლო წლე­ბია სულ სვამს და მთვრა­ლი და­დი­ო­და. დე­დას სის­ტე­მა­ტუ­რად სცემ­და, როცა მთვრა­ლი იყო და ეს ქალი შვი­ლის­გან ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლი იყო.

ეტყო­ბა მო­რი­გი კონ­ფლიქ­ტი მოხ­და და გაბ­რა­ზე­ბულ­ზე დე­და­მაც დანა ჩა­არ­ტყა. მოკ­ლუ­ლის მამა, მი­ხე­ილ პოსტნი­ა­კო­ვი წლე­ბია გი­დად მუ­შა­ობს ბორ­ჯომ­ში, ის ტუ­რის­ტებს 1971 წლი­დან ემ­სა­ხუ­რე­ბა. მას ამ ქა­ლაქ­ში ყვე­ლა იც­ნობს.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში უკ­რა­ი­ნი­დან ტუ­რის­ტად ჩა­მო­ვიდ­ნენ, მერე ისე ძა­ლი­ან მო­ე­წო­ნათ ბორ­ჯო­მის ხე­ო­ბა, რომ აქ გად­მო­სახ­ლდნენ. მე­უღ­ლეც უკ­რა­ი­ნე­ლი ჰყავს. აქ და­ი­ბად­ნენ მათი შვი­ლე­ბი, უკვე ათე­უ­ლი წლე­ბია ბორ­ჯომ­ში ცხოვ­რო­ბენ. მოკ­ლუ­ლი და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლი არ არის. ეტყო­ბა იმ ღა­მი­თაც ნას­ვა­მი იყო და მოხ­და ეს ტრა­გე­დია”, -ამ­ბობს ად­გი­ლობ­რი­ვი.

იგორს ერთი და ჰყავს, რომელიც სა­ბერ­ძნეთ­შია გა­თხო­ვი­ლი და იქ ცხოვ­რობს.

ამბები

loading...

Share.