რას აცხადებენ საპატრიარქოში ილია მეორის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე

0

სა­პატ­რი­არ­ქოს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, დე­კა­ნოზ ან­დრია ჯაღ­მა­ი­ძის გან­მარ­ტე­ბით, ეპი­დე­მი­უ­რი ვი­თა­რე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მი­ღე­ბუ­ლია რე­კო­მენ­დი­რე­ბუ­ლი ზო­მე­ბი და პატ­რი­არ­ქთან შეხ­ვედ­რე­ბი შე­ზღუ­დუ­ლია.
დე­კა­ნო­ზი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ გან­მარ­ტავს და წერს, რომ ის სა­პატ­რი­არ­ქო­შია.

loading...

“სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ტე­რეს­დე­ბი­ან ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი და არა მხო­ლოდ. მო­გახ­სე­ნებთ, რომ, პატ­რი­არ­ქი ბრძან­დე­ბა სა­პატ­რი­არ­ქო­ში. ეპი­დე­მი­უ­რი ვი­თა­რე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მი­ღე­ბუ­ლია რე­კო­მენ­დი­რე­ბუ­ლი ზო­მე­ბი და შე­ზღუ­დუ­ლია მას­თან შეხ­ვედ­რე­ბი“, – აღ­ნიშ­ნავს დე­კა­ნო­ზი ან­დრია ჯაღ­მა­ი­ძე.

loading...

Share.