“რა ძალა აქვს დედის ლოცვას..” – ნახეთ ის რაც ყველა ქრისტიანმა აუცილებლად უნდა იცოდეს

0

ლოცვა დიდი ძალის და მადლის მატარებელია. როდესაც ადამიანი ღრმად ლოცულობს მას შეუძლია ნებისმიერ კეთილ საქმეს შეეჭიდოს და ძლიერი მტერიც კი დაამარცოს. ბიბლიიდან ცნობილია, ლოცვით როგორ დამარცხდა მრავალი ათასი ბოროტების მომტანი ჯარი.
ლოცვას ძლიერი დამცავი ძალა აქვს, რომლის წინაშეც თვით უფალიც კი მოიდრიკება.
თუნდაც არ სურდეს უფალს რაიმეს ასრულება, ძლიერი ლოცვით შესაძლებელია თქვენთვის მაინც გამოიღოს მოწყალება. მორწმუნეს აქვს ბევრი განსაცდელი, რომელთა დასაძლევადაც ღმერთს ავედრებს თავს.

loading...

იგი სწორედ ლოცვით იცავს საკუთარ თავს ყველა უბედურებისაგან.

დედის ლოცვის ძალა

დედის ლოცვა უძლიერესია და ერთ-ერთი ლოცვათაგანია, რომლის წინაშეც უფალი ყოველთვის იდრეკს თავს. დედას უფალი ყოველთვის განსაკუთრებულად უსმენს და მის შვილებს საკუთარი მფარველობის ქვეშ იღებს, „უფალი განაწესებთ მათ ღვთის სასუფეველში“.რას უნდა აკეთებდეს დედა ამაზე უფრო მეტს და კარგს საკუთარი შვილებისათვის.
დედის მფარველი ხატია წმინდა ღვთისმშობლის ხატი.არსებობს სპეციალური ლოცვები, რომლებიც იკითხება შვილებისათვის.

დედის ლოცვა

„ჰოი, ყოვლადწმიდაო დედუფალო ღვთისმშობელო! იხსენ და დაიცევ შვილნი ჩემნი (სახელები) ცილისწამებისაგან, ყოვლისაგან ჭირისა და უეცარი სიკვდილისაგან. შეიწყალენ შვილნი ჩემნი ჟამსა დღისასა, განთიადისა და მწუხრისა და ყოველთა ჟამთა შინა, მძინარენი დაიცევ, დაიფარე და შეზღუდე. დაიცევ შვილნი ჩემნი დედუფალო ყოველთაგან მტერთა ხილულთა და არახილულთა, ყოველთა ჯამთა და საქმეთა ექმენ შვილთა ჩემთა, დედაო, გადაულახავ კედლად და მტკიცე შემწად. ყოვლადვე აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ“. ( საქართველოს საპატრიარქო).

მშობლებო ხშირად დალოცეთ შვილები. შვილების მფარველი ხატია წმინდა ბარბარე

loading...

Share.