“ჩემი ქმარი მოკლა, მეც ვკვდები და ჩამოგვხედეთო, ბალღიც იქვე იყო თოკით დაბმული…” – რა მოხდა კახეთში - presa
კვირა, ოქტომბერი 2